Διαθέσιμα

Αρχική

Αρχική


Εργαστήριο

Εργαστήριο


Δημιουργίες

Δημιουργίες


Έρευνα

Έρευνα


Εργαλεία

Εργαλεία


Ιστολόγιο

Ιστολόγιο


 Διαθέσιμα

Λογισμικό διαθέσιμο από το διαδίκτυο.


Πλοηγοί

Μπορείτε να κατεβάσετε αναγνώστες ιστοσελίδων ή ν' αναβαθμίσετε τον δικό σας πλοηγό στις παρακάτω web διευθύνσεις:

  • Firefox,

  • για λειτουργικό σύστημα Windows και γλώσσα ελληνική ή

  • Firefox εκδόσεις,

  • για άλλα συστήματα, γλώσσες και παλαιότερες εκδόσεις
και
  • Internet Explorer,

  • αν το λειτουργικό σας σύστημα είναι Windows.
Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε κάποιον από τους παρακάτω περιηγητές, αλλά και τον περιηγητή της επόμενης γενιάς διαδικτύου,
  • Beaker,

  • για macOS, Windows και Linux.


Λειτουργικά Συστήματα

Το Ubuntu, ένα πλήρες λειτουργικό σύστημα βασισμένο στο linux είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα:

Το ελεύθερο λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux είναι επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: Στην παρακάτω σελίδα της ίδιας τοποθεσίας, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το λογισμικό: Για δημιουργούς, κατεβάστε το ubuntu studio το οποίο περιλαμβάνει πολλές ελεύθερες πολυμεσικές εφαρμογές: Το ελεύθερο λειτουργικό σύστημα Debian Linux είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: Το ελεύθερο λειτουργικό σύστημα deepin για υπολογιστές γραφείου (desktop) βασισμένο στο Debian Linux είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: Το ελεύθερο λειτουργικό σύστημα antiX Linux, βασισμένο επίσης στο Debian και ιδανικό για παλιούς υπολογιστές pc ή laptop ακόμα κι αν είναι αντίκες (διαβάστε σχετικά εδώ), είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: Το ελεύθερο λειτουργικό σύστημα Fedora Linux είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα:


Εφαρμογές Γραφείου

Apache OpenOffice, ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα το οποίο αποτελεί ένα πλήρες πακέτο εφαρμογών γραφείου με επεξεργαστή κειμένου (Writer), φύλλο λογιστικών (Calc), δημιουργό παρουσιάσεων (Impress), δημιουργό διαγραμμάτων (Draw), δημιουργό βάσεων δεδομένων (Base) και δημιουργό μαθηματικών εξισώσεων (Math), ενώ καθιστά δυνατή την εξαγωγή σε αρχείο μορφής .pdf:

LibreOffice, ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα το οποίο αποτελεί ένα πλήρες πακέτο εφαρμογών γραφείου με επεξεργαστή κειμένου (Writer), φύλλο λογιστικών (Calc), δημιουργό παρουσιάσεων (Impress), δημιουργό διαγραμμάτων (Draw), δημιουργό βάσεων δεδομένων (Base) και δημιουργό μαθηματικών εξισώσεων (Math), ενώ επιτρέπει την εξαγωγή σε αρχείο μορφής .pdf:

OnlyOffice, ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα για υπολογιστές γραφείου (desktop) το οποίο αποτελεί άλλο ένα πακέτο εφαρμογών γραφείου με επεξεργαστή κειμένου, λογιστικά φύλλα, δημιουργό παρουσιάσεων, ενώ το γραφικό περιβάλλον εργασίας μοιάζει πολύ με το MS Office:


Εφαρμογές Γραφικών

Tux Paint, ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα για δημιουργική ζωγραφική:

Inkscape, ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα για την ψηφιακή σχεδίαση και επεξεργασία εικόνων και γραφικών:

Gimp, ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα για την ψηφιακή επεξεργασία εικόνων και σχεδίαση γραφικών:

MyPaint, ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα για την ψηφιακή σχεδίαση και επεξεργασία εικόνων:

Krita, ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα για την ψηφιακή σχεδίαση, δημιουργία εικονογραφημένων και επεξεργασία εικόνων:

Alchemy, ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα για την ψηφιακή σχεδίαση και επεξεργασία εικόνων:

Scribus, ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα για την ψηφιακή σχεδίαση της διάταξης σελίδας, εξώφυλλου, ηλεκτρονικού περιοδικού, εφημερίδας:

Terragen, λογισμικό με ελεύθερη έκδοση με περιορισμούς, για τη σχεδίαση τρισδιάστατων εικόνων τοπίων. Έχει χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία σκηνικών σε ταινίες:

Blender, ελεύθερο λογισμικό για τρισδιάστατη σχεδίαση εικόνων, προσομοιώσεων, ταινιών. Οι παλαιότερες εκδόσεις μέχρι και την έκδοση 2.79 δίνουν τη δυνατότητα σχεδίασης και τρισδιάστατων παιχνιδιών:

UPBGE, ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα για τρισδιάστατη σχεδίαση παιχνιδιών. Αφορά το λογισμικό σχεδίασης blender και τις εκδόσεις του μετά την 2.79, οι οποίες δεν περιέχουν τη μηχανή σχεδίασης παιχνιδιών του blender:

Armory3d, ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα για τρισδιάστατη σχεδίαση παιχνιδιών. Λειτουργεί ως πρόσθετο στο λογισμικό σχεδίασης blender και αφορά την έκδοση Blender 3.3.x LTS, η οποία δεν περιέχει τη μηχανή σχεδίασης παιχνιδιών του blender:

FreeCaD, ελεύθερο λογισμικό για τρισδιάστατη παραμετρική σχεδίαση αντικειμένων:

Unreal Engine, λογισμικό για τρισδιάστατη σχεδίαση παιχνιδιών, προσομοιώσεων, ταινιών:

Unity, λογισμικό για τρισδιάστατη σχεδίαση παιχνιδιών, προσομοιώσεων, ταινιών:

Anim8or, μια σχετικά απλή εφαρμογή για τη δημιουργία τρισδιάστατων απεικονίσεων και ταινιών κινουμένων σχεδίων:

Κάντε λήψη του Persistence of Vision Raytracer αν θέλετε να δημιουργήσετε υψηλής ποιότητας, ξεχωριστά, τρισδιάστατα γραφικά:

ή για να επεξεργαστείτε εικόνες, κάντε λήψη του:


Εφαρμογές Ήχου

Audacity, ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα για την επεξεργασία ήχου:

MuseScore, ελεύθερο λογισμικό σύνθεσης μουσικής:

Let's make music, ελεύθερο λογισμικό σύνθεσης μουσικής:


Εφαρμογές Προσομοίωσης

Webots, ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα προσομοίωσης robot και αυτόματων συστημάτων:


Πίσω σε σελίδες του ίδιου κλάδου
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΠΑΙΔΕΙΑ
Παιδεία, Πληροφορία, Λογισμικό

 

 

    English

Διαθέσιμα


Διαθέσιμα

Χρήστης


Χρήστης

Πλοηγός


Πλοηγός

Οθόνη


Οθόνη

Ιστόγραμμα


Ιστόγραμμα

Αναφορές


Αναφορές© Διαδικτυοπαίδεια