Διαθέσιμα

Αρχική

Αρχική


Εργαστήριο

Εργαστήριο


Δημιουργίες

Δημιουργίες


Έρευνα

Έρευνα


Εργαλεία

Εργαλεία


Ιστολόγιο

Ιστολόγιο


 Διαθέσιμα

Λογισμικό διαθέσιμο από το διαδίκτυο.


Πλοηγοί

Μπορείτε να κατεβάσετε αναγνώστες ιστοσελίδων ή ν' αναβαθμίσετε τον δικό σας πλοηγό στις παρακάτω web διευθύνσεις:

  • Firefox,

  • για λειτουργικό σύστημα Windows και γλώσσα ελληνική ή

  • Firefox εκδόσεις,

  • για άλλα συστήματα, γλώσσες και παλαιότερες εκδόσεις
και
  • Internet Explorer,

  • αν το λειτουργικό σας σύστημα είναι Windows.
Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε κάποιον από τους παρακάτω περιηγητές,


Λειτουργικά Συστήματα

Το Ubuntu, ένα πλήρες λειτουργικό σύστημα βασισμένο στο linux είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα:

Το ελεύθερο λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux είναι επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: Στην παρακάτω σελίδα της ίδιας τοποθεσίας, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το λογισμικό: Για δημιουργούς, κατεβάστε το ubuntu studio το οποίο περιλαμβάνει πολλές ελεύθερες πολυμεσικές εφαρμογές: Το ελεύθερο λειτουργικό σύστημα Debian Linux είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: Το ελεύθερο λειτουργικό σύστημα antiX Linux, βασισμένο στο Debian και ιδανικό για παλιούς υπολογιστές pc ή laptop ακόμα κι αν είναι αντίκες (διαβάστε σχετικά εδώ), είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: Το ελεύθερο λειτουργικό σύστημα Fedora Linux είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα:


Εφαρμογές Γραφείου

Apache OpenOffice, ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα το οποίο αποτελεί ένα πλήρες πακέτο εφαρμογών γραφείου με επεξεργαστή κειμένου (Writer), φύλλο λογιστικών (Calc), δημιουργό παρουσιάσεων (Impress), δημιουργό διαγραμμάτων (Draw), δημιουργό βάσεων δεδομένων (Base) και δημιουργό μαθηματικών εξισώσεων (Math), ενώ καθιστά δυνατή την εξαγωγή σε αρχείο μορφής .pdf:

LibreOffice, ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα το οποίο αποτελεί ένα πλήρες πακέτο εφαρμογών γραφείου με επεξεργαστή κειμένου (Writer), φύλλο λογιστικών (Calc), δημιουργό παρουσιάσεων (Impress), δημιουργό διαγραμμάτων (Draw), δημιουργό βάσεων δεδομένων (Base) και δημιουργό μαθηματικών εξισώσεων (Math), ενώ επιτρέπει την εξαγωγή σε αρχείο μορφής .pdf:


Εφαρμογές Γραφικών

Tux Paint, ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα για δημιουργική ζωγραφική:

Gimp, ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα για την ψηφιακή σχεδίαση και επεξεργασία εικόνων:

MyPaint, ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα για την ψηφιακή σχεδίαση και επεξεργασία εικόνων:

Alchemy, ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα για την ψηφιακή σχεδίαση και επεξεργασία εικόνων:

SketchUp, λογισμικό με ελεύθερη έκδοση, για τρισδιάστατη σχεδίαση. Διαθέτει βιβλιοθήκη με έτοιμα σχέδια:

Terragen, λογισμικό με ελεύθερη έκδοση με περιορισμούς, για τη σχεδίαση τρισδιάστατων εικόνων τοπίων. Έχει χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία σκηνικών σε ταινίες:

Blender 3d, ελεύθερο λογισμικό για τρισδιάστατη σχεδίαση εικόνων, προσομοιώσεων, παιχνιδιών και ταινιών, με πολλές δυνατότητες:

Unity 3d, λογισμικό για τρισδιάστατη σχεδίαση παιχνιδιών:

Vivaty Studio, λογισμικό για τρισδιάστατη σχεδίαση χώρων, αντικειμένων, προσομοιώσεων και παιχνιδιών:

Game Maker, λογισμικό για εισαγωγή στη σχεδίαση παιχνιδιών σε δυο και τρεις διαστάσεις:

Anim8or, μια σχετικά απλή εφαρμογή για τη δημιουργία τρισδιάστατων απεικονίσεων και ταινιών κινουμένων σχεδίων:

Κατεβάστε το Persistence of Vision Raytracer αν θέλετε να δημιουργήσετε υψηλής ποιότητας, ξεχωριστά, τρισδιάστατα γραφικά:

ή για να επεξεργαστείτε εικόνες, κατεβάστε το:


Εφαρμογές Ήχου

Audacity, ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα για την επεξεργασία ήχου:

MuseScore, ελεύθερο λογισμικό σύνθεσης μουσικής:

Let's make music, ελεύθερο λογισμικό σύνθεσης μουσικής:


Πίσω σε σελίδες του ίδιου κλάδου
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΠΑΙΔΕΙΑ
Παιδεία, Πληροφορία, Λογισμικό

 

 

    English

Διαθέσιμα


Διαθέσιμα

Χρήστης


Χρήστης

Πλοηγός


Πλοηγός

Οθόνη


Οθόνη

Ιστόγραμμα


Ιστόγραμμα

Αναφορές


Αναφορές© Διαδικτυοπαίδεια 2019