Εργαστήριο

Αρχική

Αρχική


Εργαστήριο

Εργαστήριο


Δημιουργίες

Δημιουργίες


Έρευνα

Έρευνα


Εργαλεία

Εργαλεία


Ιστολόγιο

Ιστολόγιο


 Εργαστήριο

        Το εργαστήριο του δικτυακού τόπου Διαδικτυοπαίδεια αποτελεί έναν εργαστηριακό χώρο όπου δημιουργούνται και παρουσιάζονται εφαρμογές και δραστηριότητες ευρείας θεματικότητας και λειτουργικότητας.
        Οι εφαρμογές αφορούν κυρίως προγραμματισμό ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει εκτεταμένο, είτε τμηματικό κώδικα σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού με σκοπό την ανάπτυξη εφαρμογών μεταβλητής πολυπλοκότητας οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη σύνθεση εκπαιδευτικού λογισμικού, σε διαδικτυακές εφαρμογές καθώς και στη δημιουργία λογισμικού εξειδικευμένων απαιτήσεων. Οι εφαρμογές μπορούν να δημιουργηθούν από μηδενική βάση με τη συγγραφή πηγαίου κώδικα, καθώς και με τη βοήθεια διαφόρων σχεδιαστικών εργαλείων ανάλογα με τις απαιτήσεις και την πολυπλοκότητα.
        Οι δραστηριότητες είναι κυρίως εκπαιδευτικού περιεχομένου και περιέχουν συνήθως ελάχιστο έως καθόλου κώδικα.
        Ενα παράδειγμα σχεδίασης, υλοποίησης και σύνθεσης από το εργαστήριο αποτελεί ο δικτυακός τόπος Διαδικτυοπαίδεια. Η δημιουργία του, η λειτουργία του και το περιεχόμενό του βασίζονται σε ελεύθερο και ανοικτού κώδικα λογισμικό. Δεδομένου ότι βασικοί στόχοι είναι η μεγαλύτερη δυνατή φιλικότητα στη χρήση του από τους επισκέπτες του, καθώς και να παρουσιάζει με τον καλύτερο δυνατό και πιο αποτελεσματικό τρόπο το περιεχόμενό του, η δομή του και η λειτουργία του θα αναβαθμίζονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις, ενώ το περιεχόμενό του θα ανανεώνεται και θα βελτιώνεται συνεχώς, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.


Η παρακάτω ιστοσελίδα αποτελεί μια σύντομη παρουσίαση των εφαρμογών που σχεδιάζονται από το εργαστήριο.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για κάθε εφαρμογή μπορείτε να βρείτε ακολουθώντας τους υπερσυνδέσμους στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.


Στην παρακάτω ιστοσελίδα παρουσιάζονται οι δραστηριότητες που σχεδιάζονται από το εργαστήριο.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για κάθε δραστηριότητα μπορείτε να βρείτε ακολουθώντας τους υπερσυνδέσμους στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.


Στην ιστοσελίδα

μπορείτε να δείτε τη δομή και τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου "Διαδικτυοπαίδεια".


Πίσω σε σελίδες στο ίδιο μονοπάτι
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΠΑΙΔΕΙΑ
Παιδεία, Πληροφορία, Λογισμικό

 

 

    English

Διαθέσιμα


Διαθέσιμα

Χρήστης


Χρήστης

Πλοηγός


Πλοηγός

Οθόνη


Οθόνη

Ιστόγραμμα


Ιστόγραμμα

Αναφορές


Αναφορές© Διαδικτυοπαίδεια 2023