Εκπαιδευτικά

Αρχική

Αρχική


Εργαστήριο

Εργαστήριο


Δημιουργίες

Δημιουργίες


Έρευνα

Έρευνα


Εργαλεία

Εργαλεία


Ιστολόγιο

Ιστολόγιο


 Εκπαιδευτικά

Εδώ αναρτώνται πληροφορίες που αφορούν εκπαιδευτικά μαθήματα στο διαδίκτυο, σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα.


    > Μαθήματα στο blender

            Το blender είναι ένα ελεύθερο λογισμικό για τρισδιάστατη σχεδίαση εικόνων, προσομοιώσεων, ταινιών. Οι παλαιότερες εκδόσεις μέχρι και την έκδοση 2.79 δίνουν τη δυνατότητα σχεδίασης και τρισδιάστατων παιχνιδιών. Για να εκπαιδευτείτε με τα παρακάτω μαθήματα στο blender πρέπει να το έχετε στον υπολογιστή σας. Δεν χρειάζεται να το εγκαταστήσετε, μπορείτε να το κατεβάσετε σε συμπιεσμένο φάκελο, να τον αποσυμπιέσετε και να εκτελέσετε το ομώνυμο αρχείο.
            Η σχεδίαση τρισδιάστατων παιχνιδιών για τις νεότερες εκδόσεις του Blender, μπορεί να γίνει είτε χρησιμοποιώντας το ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα UPBGE, το οποίο περιέχει και κάποια από τις νεότερες εκδόσεις του blender, είτε με το ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα Armory, το οποίο λειτουργεί ως πρόσθετο στην έκδοση Blender 3.3.x LTS.


Πίσω σε σελίδες του ίδιου κλάδου
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΠΑΙΔΕΙΑ
Παιδεία, Πληροφορία, Λογισμικό

 

 

    English

Διαθέσιμα


Διαθέσιμα

Χρήστης


Χρήστης

Πλοηγός


Πλοηγός

Οθόνη


Οθόνη

Ιστόγραμμα


Ιστόγραμμα

Αναφορές


Αναφορές© Διαδικτυοπαίδεια