Πολυμέσα - Δίκτυα

Αρχική

Αρχική


Εργαστήριο

Εργαστήριο


Δημιουργίες

Δημιουργίες


Έρευνα

Έρευνα


Εργαλεία

Εργαλεία


Ιστολόγιο

Ιστολόγιο


 Λύκειο, πολυμέσα - δίκτυα

        Παραθέτουμε εφαρμογές από τις οποίες άλλες μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε απευθείας στο διαδίκτυο και άλλες να τις κατεβάσουμε στον υπολογιστή μας για να δημιουργήσουμε σχεδιάζοντας και συνθέτοντας.


Εφαρμογές Γραφικών

Tux Paint, ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα για δημιουργική ζωγραφική:

Gimp, ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα για την ψηφιακή σχεδίαση και επεξεργασία εικόνων:

MyPaint, ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα για την ψηφιακή σχεδίαση και επεξεργασία εικόνων:

Krita, ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα για την ψηφιακή σχεδίαση, δημιουργία εικονογραφημένων και επεξεργασία εικόνων:

Alchemy, ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα για την ψηφιακή σχεδίαση και επεξεργασία εικόνων:

Terragen, λογισμικό με ελεύθερη έκδοση με περιορισμούς, για τη σχεδίαση τρισδιάστατων εικόνων τοπίων. Έχει χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία σκηνικών σε ταινίες:

Blender 3d, ελεύθερο λογισμικό για τρισδιάστατη σχεδίαση εικόνων, προσομοιώσεων, παιχνιδιών και ταινιών, με πολλές δυνατότητες:

Unity 3d, λογισμικό για τρισδιάστατη σχεδίαση παιχνιδιών:

Vivaty Studio, λογισμικό για τρισδιάστατη σχεδίαση χώρων, αντικειμένων, προσομοιώσεων και παιχνιδιών:

Anim8or, μια σχετικά απλή εφαρμογή για τη δημιουργία τρισδιάστατων απεικονίσεων και ταινιών κινουμένων σχεδίων:

Κατεβάστε το Persistence of Vision Raytracer αν θέλετε να δημιουργήσετε υψηλής ποιότητας, ξεχωριστά, τρισδιάστατα γραφικά:

ή για να επεξεργαστείτε εικόνες, κατεβάστε το:


Εφαρμογές Ήχου

Audacity, ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα για την επεξεργασία ήχου:

MuseScore, ελεύθερο λογισμικό σύνθεσης μουσικής:

Let's make music, ελεύθερο λογισμικό σύνθεσης μουσικής:


Πίσω σε σελίδες στο ίδιο μονοπάτι
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΠΑΙΔΕΙΑ
Παιδεία, Πληροφορία, Λογισμικό

 

 

    English

Διαθέσιμα


Διαθέσιμα

Χρήστης


Χρήστης

Πλοηγός


Πλοηγός

Οθόνη


Οθόνη

Ιστόγραμμα


Ιστόγραμμα

Αναφορές


Αναφορές© Διαδικτυοπαίδεια 2019