Πολυμέσα - Δίκτυα

Αρχική

Αρχική


Εργαστήριο

Εργαστήριο


Δημιουργίες

Δημιουργίες


Έρευνα

Έρευνα


Εργαλεία

Εργαλεία


Ιστολόγιο

Ιστολόγιο


 Λύκειο, πολυμέσα - δίκτυα

        Παραθέτουμε εφαρμογές από τις οποίες άλλες μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε απευθείας στο διαδίκτυο και άλλες να τις κατεβάσουμε στον υπολογιστή μας για να δημιουργήσουμε σχεδιάζοντας και συνθέτοντας.


Εφαρμογές Γραφικών

Inkscape, ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα για την ψηφιακή σχεδίαση και επεξεργασία εικόνων και γραφικών:

Gimp, ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα για την ψηφιακή επεξεργασία εικόνων και σχεδίαση γραφικών:

MyPaint, ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα για την ψηφιακή σχεδίαση και επεξεργασία εικόνων:

Krita, ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα για την ψηφιακή σχεδίαση, δημιουργία εικονογραφημένων και επεξεργασία εικόνων:

Alchemy, ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα για την ψηφιακή σχεδίαση και επεξεργασία εικόνων:

Terragen, λογισμικό με ελεύθερη έκδοση με περιορισμούς, για τη σχεδίαση τρισδιάστατων εικόνων τοπίων. Έχει χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία σκηνικών σε ταινίες:

Blender, ελεύθερο λογισμικό για τρισδιάστατη σχεδίαση εικόνων, προσομοιώσεων, ταινιών. Οι παλαιότερες εκδόσεις μέχρι και την έκδοση 2.79 δίνουν τη δυνατότητα σχεδίασης και τρισδιάστατων παιχνιδιών:

UPBGE, ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα για τρισδιάστατη σχεδίαση παιχνιδιών. Αφορά το λογισμικό σχεδίασης blender και τις εκδόσεις του μετά την 2.79, οι οποίες δεν περιέχουν τη μηχανή σχεδίασης παιχνιδιών του blender:

Armory3d, ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα για τρισδιάστατη σχεδίαση παιχνιδιών. Λειτουργεί ως πρόσθετο στο λογισμικό σχεδίασης blender και αφορά την έκδοση Blender 3.3.x LTS, η οποία δεν περιέχει τη μηχανή σχεδίασης παιχνιδιών του blender:

FreeCaD, ελεύθερο λογισμικό για τρισδιάστατη παραμετρική σχεδίαση αντικειμένων:

Unreal Engine, λογισμικό για τρισδιάστατη σχεδίαση παιχνιδιών, προσομοιώσεων, ταινιών:

Unity, λογισμικό για τρισδιάστατη σχεδίαση παιχνιδιών, προσομοιώσεων, ταινιών:

Anim8or, μια σχετικά απλή εφαρμογή για τη δημιουργία τρισδιάστατων απεικονίσεων και ταινιών κινουμένων σχεδίων:

Κάντε λήψη του Persistence of Vision Raytracer αν θέλετε να δημιουργήσετε υψηλής ποιότητας, ξεχωριστά, τρισδιάστατα γραφικά:

ή για να επεξεργαστείτε εικόνες, κάντε λήψη του:


Εφαρμογές Ήχου

Audacity, ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα για την επεξεργασία ήχου:

MuseScore, ελεύθερο λογισμικό σύνθεσης μουσικής:

Let's make music, ελεύθερο λογισμικό σύνθεσης μουσικής:


Πίσω σε σελίδες στο ίδιο μονοπάτι
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΠΑΙΔΕΙΑ
Παιδεία, Πληροφορία, Λογισμικό

 

 

    English

Διαθέσιμα


Διαθέσιμα

Χρήστης


Χρήστης

Πλοηγός


Πλοηγός

Οθόνη


Οθόνη

Ιστόγραμμα


Ιστόγραμμα

Αναφορές


Αναφορές© Διαδικτυοπαίδεια 2023