Αναρτημένα

Αρχική

Αρχική


Εργαστήριο

Εργαστήριο


Δημιουργίες

Δημιουργίες


Έρευνα

Έρευνα


Εργαλεία

Εργαλεία


Ιστολόγιο

Ιστολόγιο


 Αναρτημένα


> Εθελοντισμός

  Εδώ αναρτώνται δράσεις και πληροφορίες που αφορούν τον εθελοντισμό.


  Εθελοντική Αιμοδοσία

  • ΕΚΕΑ, Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας.

  • ΕΜΑ, Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών.

  • Bloode, σώζουμε ζωές, είναι στο αίμα μας.


> Τέχνη

 • PARIS MUSÉES, οι συλλογές των μουσείων της πόλης του Παρισιού στο διαδίκτυο.


> Προσομοιώσεις

 • Earth, Draining the Oceans, «Γη, Αδειάζοντας τους Ωκεανούς», προσομοίωση από το εργαστήριο οπτικοποίησης της επιστήμης της NASA.


Πίσω σε σελίδες του ίδιου κλάδου
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΠΑΙΔΕΙΑ
Παιδεία, Πληροφορία, Λογισμικό

 

 

    English

Διαθέσιμα


Διαθέσιμα

Χρήστης


Χρήστης

Πλοηγός


Πλοηγός

Οθόνη


Οθόνη

Ιστόγραμμα


Ιστόγραμμα

Αναφορές


Αναφορές© Διαδικτυοπαίδεια 2023